Mẫu Powerpoint lịch 2021

Mẫu này Chứa Lịch Năm 2021 với nhiều trang trình bày và kiểu khác nhau, bạn có thể sử dụng nó để hiển thị các sự kiện, chương trình làm việc, tiến trình dự án, v.v.

Đặc trưng

  • Hơn 30 Trang trình bày (Tháng 1 – Tháng 12 năm 2021)
  • Biến thể 6 màu
  • Có sẵn trên PPTX & PPT
  • Có thể chỉnh sửa và dễ sử dụng
  • Hình minh họa có thể chỉnh sửa
  • Ảnh động
  • Tài liệu