Sơ đồ luồng được sử dụng để thể hiện một quy trình làm việc hay một quy trình thực hiện một công việc hay một vấn đề nào đó. Powerpoint sơ đồ luồng dưới đây sẽ giúp bạn trình bày một cách dễ hiểu và trực quan nhất về nội dung của mình.