Biểu đồ chu kỳ là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn mô tả một dòng chảy vòng tròn của một loạt các bước, giai đoạn hoặc sự kiện tương tác với nhau lặp đi lặp lại mà không có kết thúc rõ ràng. Sử dụng chúng khi nói về các quy trình của công ty, trong tiếp thị, y tế hoặc cho các mục đích giáo dục…

Hình ảnh Powerpoint chu trình