• 4 Slides sẳn
  • Hỗ trợ kích thước 16×9,HD, 4×3, Retina
  • File .PPTX (Hỗ trợ PowerPoint)
  • Dễ dàng tùy biến và định dạng
  • Only editable all shapes
  • Retina ready
  • Free Google fonts