• Định dạng .PPT, .PPTX files (Support All PowerPoint versions)
  • Dễ dàng sửu dụng và tùy biến
  • Dễ dàng editable shapes and tables
  • Không hiệu ứng
  • Chất lượng retina
  • 4:3, 16:9 HD Aspect ratio
  • Font chữ cơ bản không bị lỗi