Mẫu powerpoint giới thiệu bản thân này được thiết kế cho nhân viên bán hàng: nó bao gồm 26 slide độc ​​đáo và có thiết kế trừu tượng và tối giản. Đáp ứng đủ những yếu tố cần thiết để đối tác có thể hiểu rõ về bạn rõ ràng và nhanh chóng.

Đặc trưng

  • Hoàn toàn có thể chỉnh sửa trong Powerpoint (hình dạng, biểu tượng, mô hình, v.v.)
  • Bố cục màn hình 16: 9 (FULL HD!)
  • Hoạt ảnh chuyển tiếp trang trình bày (Hiệu quả. Không hoạt ảnh quá mức)
  • Kéo và thả để thay đổi hình ảnhHơn 26 trang trình bày độc đáo cho mỗi chủ đề
  • Trang trình bày trình độ học vấn
  • Trang trình bày kinh nghiệm làm việc
  • Trang trình bày kỹ năng làm việc
  • Trang trình bày về sở thích cá nhân
  • Trang trình bày về thành tích đạt được
  • Các biểu tượng có thể chỉnh sửa được đặt!