Các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên nổi bật giữa đám đông. Mẫu trình bày trực quan này là mẫu tốt nhất có thể giúp bạn nổi bật. Minimalist Resume bao gồm 14 trang trình bày khác nhau để gây ấn tượng với khán giả của bạn, hãy nhấp vào nút “tải xuống” nếu bạn cảm thấy mẫu slide này phù hợp với bạn!

Đặc trưng

  • Hoàn toàn có thể chỉnh sửa trong Powerpoint (hình dạng, biểu tượng, mô hình, v.v.)
  • Bố cục màn hình 16: 9 (FULL HD!)
  • Hoạt ảnh chuyển tiếp trang trình bày (Hiệu quả. Không hoạt ảnh quá mức)
  • Kéo và thả để thay đổi hình ảnh
  • Trang trình bày giới thiệu về bản thân
  • Trang trình bày về kinh nghiệm làm việc
  • Trang trình bày về những kỹ năng
  • Trang trình bày trình độ học vấn