Chủ đề: Dựa vào bậc thang để chỉ rõ những bước tiến trong công việc của bạn, Từ đó, khiến nhà tuyển dụng có cái nhìn rõ hơn với những công việc bạn đã trải qua và quy trình để đạt được mục đích.

  • Tông màu chủ đạo: Xanh và hồng phấn
  • Gồm 23 slide khác nhau
  • Phong cách trình bày đơn giản, dễ thương
  • Tải về không tốn phí