Mẫu powerpoint phong cách lịch sử Veterans Day vẫn là chủ đề lịch sử nhưng với cách vẽ và bố cục hiện đại. Nó phù hợp để thể hiện những cuộc cách mạng của nhân dân đặc biệt là các cuộc cách mạng giành lại sự công bằng về màu da. Phù hợp để sử dụng nó trong lớp học hoặc hội nghị của bạn để nói về lịch sử, nghệ thuật hoặc thậm chí văn học cổ điển. Giúp cho khán giả có thể đi sâu vào chủ đề của bạn trình bày và khiến họ “đồng cảm với sự kiện lịch sử” với thiết kế đẹp mắt này.

  • Chủ đề: Vẫn là chủ đề lịch sử nhưng với cách vẽ và bố cục hiện đại. Nó phù hợp để thể hiện những cuộc cách mạng của nhân dân đặc biệt là các cuộc cách mạng giành lại sự công bằng về màu da.
  • Màu sắc chủ đạo: Xanh, trắng
  • Số slide: 23 slide khác nhau
  • Tải về không tốn phí.