Chủ đề: Đây là sự kết hợp hài hòa giữa các mảng màu, tạo nên một sắc thái nổi bật cho mỗi slide. Với tông nền trắng chủ đạo, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh màu chữ cũng như các hình ảnh để chèn vào.

  • Tông màu chủ đạo: Trắng, xanh
  • Gồm 5 slide khác nhau
  • Tải về không tốn phí