• 100% có thể chỉnh sửa và dễ dàng sửa đổi
  • 15 trang trình bày khác nhau để gây ấn tượng với khán giả của bạn
  • Được thiết kế để sử dụng trong Google Trang trình bày và Microsoft PowerPoint
  • Định dạng màn hình rộng 16: 9 phù hợp với mọi loại màn hình
  • Bao gồm thông tin về phông chữ, màu sắc và tín dụng của các tài nguyên miễn phí được sử dụng